Kunskapsspridning

 

Vi arrangerar och förmedlar föreläsningar och utbildningar inom följande områden:

 

 

Hästunderstödd verksamhet för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.

 

Hästunderstödd terapi/aktivitet som rehabilitering/friskvård.

 

Ryttarens sits och inverkan.

 

Ryttare med funktionshinder - terapi, hobby, sport.

 

.

 

 

© Stiftelsen Hippocampus