Kunskapsspridning

 

Kunskapsspridning

 

Vi arrangerar och förmedlar föreläsningar och utbildningar inom följande områden:

 

 

Hästunderstödda insatser för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.

 

Hästunderstödda insatser

 

Ryttarens sits och inverkan.

 

Ryttare med funktionshinder - terapi, hobby, sport.

 

.

 

 

© Stiftelsen Hippocampus