Vår behandlingsverksamhet

 

 

 

Vår inriktning i dagsläget är framför allt verksamhet för barn och ungdomar med autismspektrum diagnos. Vi erbjuder hästunderstödd terapi/aktivitet enskilt eller i mindre grupp med individuellt utformad finansiering. Inriktningen anpassas till klientens individuella förutsättningar och rehabiliteringsmål.

 

Verksamhetsansvarig är Pia Tillberg, leg.fysioterapeut och IRT-certifierad ridterapeut

 

 

Kontaktuppgifter:

 

pia.tillberg@stiftelsenhippocampus.se

070-403 71 09

 

 

 

 

© Stiftelsen Hippocampus