Vår behandlingsverksamhet

 

Vår behandlingsverksamhet

 

 

 

Vår inriktning i dagsläget är framför allt verksamhet för barn och ungdomar med autismspektrum diagnos. Vi erbjuder hästunderstödda insatser enskilt eller i mindre grupp med individuellt utformad finansiering. Insatserna anpassas till klientens individuella förutsättningar, behov och mål.

 

Verksamhetsansvarig är Pia Tillberg, leg.fysioterapeut, OHI-certifierad.

 

 

Kontaktuppgifter:

 

pia.tillberg@stiftelsenhippocampus.se

070-403 71 09

 

 

 

 

© Stiftelsen Hippocampus