Välkommen till Stiftelsen Hippocampus

 

 

Vårt syfte är att utveckla användandet av hästunderstödd terapi, HUT och vi bedriver behandlingsverksamhet, metodutveckling, utbildning och informationsspridning. Vår behandlingsverksamhet är i Stockholmsområdet men övrig verksamhet är nationell och internationell.

 

Om du vill veta mer om våra olika verksamheter så titta under rubrikerna i menyn ovan. Under hästunderstödd terapi kan du läsa om vad det innebär och vår verksamhet. Där finns också länkar till andra HUT-verksamheter i Stockholm och övriga landet.

 

Under rubriken projekt hittar du både aktuella och avslutade projekt.

 

 

© Stiftelsen Hippocampus