Hem

Stall Kungsgården

Stall Kungsgården - en plats för lust, glädje och samvaro med hästen i centrum

 Med satsningen på Stall Kungsgården har Stiftelsen Hippocampus skapat en unik miljö för hästunderstödd   verksamhet, forskning och utvecklingsarbete. Etableringen har sin bakgrund i den professionella verksamhet med   hästunderstödda insatser för personer med funktionsnedsättning som Stiftelsen Hippocampus bedrivit sedan 1995.


 Stall Kungsgården är en plats för mötet mellan häst och människa, där terapi, lärande och meningsfull aktivitet kan   samspela utifrån en helhetssyn på människans behov. Verksamheten riktar sig till barn, unga och vuxna med olika   funktionsnedsättningar, men även till personer som av andra skäl behöver stöd för att uppnå hälsa och   välbefinnande.


Fokusområden

 Stiftelsen Hippocampus och Stall Kungsgårdens fokusområden är:

  • Hästunderstödda insatser för framför allt barn och unga, men även vuxna med funktionsnedsättning och som har andra behov av stöd i sin livssituation.
  • Resursförstärkt fritid för de som har stora behov på grund av funktionsnedsättning inom Stockholms län.
  • Kunskaps- och informationsspridning, utbildning och utvecklingsprojekt samt forskningssamverkan nationellt och internationellt.

Samarbetspartner

 Anpassningen av anläggningen och verksamhetens uppbyggnad har möjliggjorts genom bidrag från:


 Arvsfondens lokalstöd, Mats Klebergs Stiftelse, ATG, Agria Djurförsäkring, G Construct, Gålöstiftelsen,

 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Stiftelsen Svenska Hästhem samt privata gåvor.