Hem

Stall Kungsgården - en plats för lust, glädje och jämlik samvaro med hästen i centrum

 Smygstart till hösten 


”Hösten 2020 samlar vi vår verksamhet vid anrika Kungsgården som tillhör Drottningholms slott. Det känns fantastiskt att äntligen kunna erbjuda en specialanpassad behandlings- och lärande miljö med egna resurser och hästen i centrum” säger Pia Tillberg, leg. fysioterapeut och verksamhetschef vid Stiftelsen Hippocampus.


Målet är att Stall Kungsgården ska erbjuda en mötesplats där terapi, lärande och meningsfull aktivitet kan samspela utifrån en helhetssyn på människans behov. En plats för lust, glädje och samvaro på jämlika villkor.


Foto Christina Teuchler


"Det finns många goda krafter i samhället som delar vår övertygelse om hästen som hälsokraft och som vill bidra till utvecklingen. Vi känner en djup tacksamhet gentemot alla våra bidragsgivare som finansierar anpassningen av lokaler och utemiljö och som lagt grunden för verksamhetens uppbyggnad"

Olof Karlander, ordförande i Stiftelsen Hippocampus.

Foto Stiftelsen Hippocampus


Etableringen av Stall Kungsgården syftar till att möta behovet hos framförallt barn och unga med exempelvis neuropsykiatriska diagnoser eller som på annat sätt har en tuff livssituation. Men även vuxna och äldre med funktionsnedsättning ska kunna ha nytta och glädje av verksamhetsutbudet.


Stiftelsen Hippocampus har tecknat ett tioårigt hyresavtal om lokaler och mark med Ståthållarämbetet. Fram till öppningen ska en lokalyta på totalt 700 kvm byggas om för att anpassas till verksamheten. 

Foto Stiftelsen Hippocampus

Anpassningen av anläggningen och verksamhetens uppbyggnad har möjliggjorts genom bidrag från:


Arvsfondens lokalstöd, Mats Klebergs Stiftelse, ATG, Agria Djurförsäkring, G Construct, Gålöstiftelsen, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Stiftelsen Svenska Hästhem samt privata gåvor.