Hästen som hälsoresurs

    

HÄSTEN SOM HÄLSORESURS

Kunskapen om hästens betydelse för människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande ökar. Hästunderstödda insatser spänner idag över ett brett fält av terapeutiska, sociala och pedagogiska inriktningar där hästen och hästens miljö används i syfte att ge människor olika former av stöd och behandling.

Samhällsutmaningar inom vård, skola och omsorg har öppnat upp för nytänkande arbetssätt och gränsöverskridande samverkan mellan offentlig sektor, intresseorganisationer, sociala företag och ideella föreningar. Sverige har goda förutsättningar att öka tillgängligheten till hästunderstödda insatser, till gagn för  både samhället och den enskilda individen.


Med Stall Kungsgården vill stiftelsen verka i frontlinjen för att öka tillgängligheten på hästunderstödda insatser och främja kunskapsutvecklingen inom området samt tillgängligheten till hästunderstödda insatser i ett brett perspektiv.

Det unika med hästunderstödda insatser är kombinationen av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang, samvaro med hästen och vistelse i natur.

  • De aktiviteter som ingår är meningsskapande, varierade, motiverande, fysiska, engagerande och verkliga.
  • Samvaron med hästar ger utrymme för många olika känslor och kräver närvaro och uppmärksamhet.
  • Miljön är förutsägbar och innehållsrik. Hästunderstödda insatser kan anpassas till individuella behov samtidigt som de bygger på de rutiner som finns för hästarnas välbefinnande samt för både vår och deras säkerhet.
  • Kommunikationen med hästen stimulerar till ett aktivt och engagerat deltagande. Det skapar en konstruktiv miljö för inlärning.

    Ridningens terapeutiska egenskaper är komplexa, eftersom hästens rörelser berör många aspekter av en persons förmågor:

    • Då hästen rör sig i gångarten skritt överförs tredimensionella rörelser till ryttaren så att bäcken och bål rör sig som i normal gång. Hästens rörelser aktiverar ryggradens muskler repetitivt och rytmiskt. Samtidigt tränar ryttaren sin balans. Nödvändigheten att förhålla sig till hästens rörelser ger en frekvent men lågbelastande styrke- och balansträning.
    • De olika övningar som häst och ryttare gör tillsammans ställer även krav på kommunikation, koordination och kroppskännedom hos ryttaren samt erbjuder en outsinlig källa till variation och ökad svårighetsgrad.