Hästunderstödda insatser

HÄSTUNDERSTÖDDA INSATSER, HUIIntresset för hästen som resurs för folkhälsan växer. Idag fungerar hästen och dess miljö som en tillgång inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och skola. Ridning/körning och att bara vara med hästen är också en viktig fritids- och friskvårdsaktivitet för många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.


Hästunderstödda Insatser, HUI, är ett paraplybegrepp som omfattar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter med hästen och dess miljö som resurs. Insatserna riktar sig till personer i behov av stöd i sin livssituation och används inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola.