Om Stiftelsen Hippocampus

STIFTELSEN HIPPOCAMPUSÄndamål

Stiftelsen Hippocampus är huvudman för Stall Kungsgården.

Stiftelsen har sedan 1996 varit en drivande kraft då det gäller att utveckla hästunderstödda insatser. Verksamheten bedrivs i from av hästunderstödd terapi, lärande och aktivitet, utvecklings- och forskningsprojekt samt informations- och kunskapsspridning. 


Stiftelsen stiftades 1995 och står under länsstyrelsens tillsyn.

Genomförda utvecklingsprojekt

  • Utveckling av ridterapi som behandlingsform inom neurologisk rehabilitering (1996–1998)
  • Ridterapi och friskvård för personer med inkomplett ryggmärgsskada (2001–2003)
  • Hästen som terapeutiskt verktyg – ridterapi, välbefinnande och livskvalitet (2006–2008)
  • Ridterapi – fakta och framtid (2009–2011)
  • Hästanknuten verksamhet för barn med autism (2011–2013)
  • Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg (2014–2017)


Projekten har genomförts i samverkan med bland annat RG Aktiv Rehabilitering, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Autism & Aspergerföreningen Stockholms län och Organisationen för Hästunderstödda Insatser, OHI. Medel har erhållits från Socialstyrelsen, Stiftelsen Hästforskning och Arvsfonden.


Styrelse

 Olof Karlander, 076 882 82 72, olof@karlander.eu

 Rolf Bowin, 070 492 25 48, rolf.bowin@bowinochbowin.se

 Ann-Cathrine Sandell, 072 540 11 20, info@sandell-juridik.se

 Gunilla Silfverberg, 070 224 48 80, silfver@tiscalinet.it


Verksamhetsledning

 Verksamhetschef: Pia Tillberg leg.fysioterapeut OHI-certifierad, 070 403 71 09, pia@stallkungsgarden.se

 Marknad och kommunikation: Christina Risshytt-Collman civ.ekonom, 073 34 20 21, christina@stallkungsgarden.se