Om Stiftelsen Hippocampus

STIFTELSEN HIPPOCAMPUS


Stiftelsen Hippocampus är huvudman för Stall Kungsgården.


Stiftelsen har sedan 1996 varit en drivande kraft då det gäller att utveckla hästunderstödda insatser. Verksamheten bedrivs i from av hästunderstödd terapi, lärande och aktivitet, utvecklings- och forskningsprojekt samt informations- och kunskapsspridning. 


Utvecklingsprojekt som Stiftelsen Hippocampus genomfört 

Utveckling av ridterapi som behandlingsform inom neurologisk rehabilitering (1996–1998); Ridterapi och friskvård för personer med inkomplett ryggmärgsskada (2001–2003); Hästen som terapeutiskt verktyg – ridterapi, välbefinnande och livskvalitet (2006–2008); Ridterapi – fakta och framtid (2009–2011);  Hästanknuten verksamhet för barn med autism (2011–2013); Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg (2014–2017).


Projekten har genomförts i samverkan med bland annat RG Aktiv Rehabilitering, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Autism & Aspergerföreningen Stockholms län och Organisationen för Hästunderstödda Insatser, OHI. Medel har erhållits från Socialstyrelsen, Stiftelsen Hästforskning och Arvsfonden.


Stiftelsen stiftades 1995 och står under länsstyrelsens tillsyn.

© Stiftelsen Hippocampus