Kontakt

KONTAKT

Du som vill ha mer information om Stall Kungsgården, är intresserad av vår verksamhet eller har andra frågor som rör hästunderstödda insatser är välkomen att kontakta oss via mail eller telefon.

Foto Eva Törnqvist

Verksamhetschef

Pia Tillberg, leg.fysioterapeut, OHI-certifierad

pia.tillberg@stiftelsenhippocampus.se

+46 (0)70 403 71 09

Projektledare

Christina Risshytt Collman

christina.collman@stiftelsenhippocampus.se

+46 (0)73 340 20 21

Foto Eva Törnqvist

Stiftelsen Hippocampus styrelse

Ordförande

Olof Karlander

olof@karlander.eu

+46 (0)76 882 82 72

Ledamöter

Rolf Bowin,

Ann-Cathrine Sandell

Gunilla Silfverberg

Adjungerad

Eva Kleberg

© Stiftelsen Hippocampus